Fundació

Empresa fundada el 1979 per D. Juan Danús Mestre i D. José María Carrió amb el nom inicial de Construccions Danús Maria C.B. Al llarg de tots aquests anys l’empresa ha anat canviant juntament amb l’entorn (mercat de la construcció, relacions amb treballadors i proveïdors, etc.), canvis que podríem denominar d’adaptació a les diferents circumstàncies del mercat com de modernització per poder atendre una demanda canviant.

danusmaria home design

Història

En els seus 24 anys d’història l’empresa ha sofert diversos canvis en la seva denominació, passant de Construccions Danús Maria C.B. a Construccions Danús Maria Fills C.B. el 1990 i de Construccions Danús Maria Fills C.B. a Jaume Danús-José María Fernandez SLEN 1996. Tot i aquests canvis nominals-fiscals i d’adaptació-modernització l’empresa segueix conservant la seva filosofia inicial, és a dir, compromís amb la serietat en les seves relacions amb els diferents col·lectius (clients, treballadors, etc) i amb la qualitat a l’hora de desenvolupar les activitats per la qual va ser creada.

actualitat

La nostra empresa pot ser considerada com una empresa familiar ja que els fills dels fundadors han agafat el testimoni dels pares assumint la gestió de la mateixa des de 1995. Actualment els gerents de l’empresa són: Jaime Danús Negre i José María Fernandez.

Danusmaria-construcciones

T'informem de tot